pijl

Kopersinformatie

De verkoop van de opslagruimte is in handen van Jongewaard Heemskerk NVM Makelaars. Naast het verkrijgen van tekeningen en verkoopdocumentatie, kunt u hier ook terecht voor vragen. 

De procedure voor het aankopen van een opslagunit is als volgt: indien u over wilt gaan tot de aankoop van een unit zal er een koop-/aanneemovereenkomst worden opgesteld.  Deze overeenkomst, inclusief alle relevante bijlagen, ontvangt u eerst in concept. Na enkele dagen wordt er een afspraak op kantoor gemaakt voor het doornemen en ondertekenen van deze akte. De opslagunit maakt onderdeel uit van een serie geschakelde opslagunits, derhalve zal er een VvE worden opgericht waar u als eigenaar onderdeel van uitmaakt. Uw rechten en plichten binnen de VvE worden vastgelegd in de splitsingsakte welke wordt opgesteld door de notaris en welke tevens een onderdeel van de koop-/aanneemovereenkomst vormt. Tijdens de bouw zult u regelmatig per brief of email geïnformeerd worden omtrent de voortgang. Tevens zal er voor u een kijkdag worden georganiseerd. Op de kijkdag kunt u de vorderingen van de bouw bekijken en eventuele vragen stellen aan ontwikkelaar, aannemer of makelaar.  

Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. uit  Den Helder is een zeer ervaren bouwbedrijf en verzorgt het gehele bouwproces, tevens neemt de aannemer de mogelijkheden voor meer-/minderwerk met u door.  

De koopsom zal in 5 termijnen aan u worden gefactureerd. De eerste termijn bestaat uit de aankoop van de grond(grondkosten+ voorbereidingskosten)en een startbouw termijn te betalen bij de notariële levering. De overige 4 bouwtermijnen worden verder omschreven in de koop-/aannemingsovereenkomst.    

Notariskantoor Stouthart uit Den Helder is de projectnotaris. Notaris Stouthart controleert het volledige proces omtrent splitsing en levering van het bedrijvencomplex TorpPlaza. De getekende koop-/aannemingsovereenkomst wordt door de makelaar bij Notaris Stouthart aangeleverd die vervolgens de levering aan u voorbereid. De notaris zal de koop aan u bevestigen en u uitnodigen voor de juridische levering van de gekochte opslagunit. 
De opslagunits worden exclusief BTW verkocht.  

In de koopprijs is inbegrepen: 

  • De notariskosten inzake levering-/eigendomsakte;
  • De kosten van de kadastrale inmeting.

Tevens zijn in de koop-/aanneemsom  de volgende kosten opgenomen:

  • De grondkosten; De bouwkosten;
  • Gemeentelijke leges;
  • De aanlegkosten t.b.v. elektra;
  • Aanleg kosten t.b.v. water.

Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft ondertekend, ontvangt u binnen enkele dagen een kopie van deze akte. U dient vervolgens zo spoedig mogelijk de financiering te regelen. In het contract wordt een termijn van 6 weken opgenomen voor u om de financiering in orde te maken. Indien u geen financiering kan verkrijgen en dit tijdig (binnen deze 6 weken) kan aantonen, dan kan de koop-/aannemingsovereenkomst kosteloos worden ontbonden. Na de periode van de 6 weken  na ondertekening  vervalt deze clausule. Indien u geen financiering nodig heeft wordt deze clausule niet opgenomen in de koop-/aannemingsovereenkomst. 

Projectinformatie

Groeit uw bedrijf uit ‘het jasje’  en heeft u meer opslagruimte nodig? Dan is TorpPlaza de uitgelezen kans voor u om het bedrijf verder uit te breiden. Dit fraaie nieuwbouwcomplex is straks het meest centraal gelegen complex in Den Helder hetgeen natuurlijk belangrijk is voor een efficiënte opslag. 

De locatie aan de Bedrijfsweg is een prominente zichtlocatie! Diverse bedrijven zijn reeds gevestigd op dit bedrijventerrein o.a. Autobedrijf J&S, Scheffer Witgoedspecialist, Aannemingsbedrijf J.J. Meijer, Aannemingsbedrijf A. Tuin, Autoservice Verhaart, Banketbakkerij Dunselman, Big Gym en vele andere prachtige bedrijven.

TorpPlaza bestaat in totaal uit 12 loodsen van verschillende afmetingen. 

De materialen die gebruikt worden zijn degelijk, duurzaam en het afwerkingsniveau ligt hoog.  De loodsen hebben een hoogte van 5,5 meter. 

TorpPlaza is uitermate geschikt  voor privégebruik

Heeft u een caravan, een boot of een camper? 
Zet deze veilig in uw eigen stalling. U heeft nog voldoende ruimte om rond uw voer- of vaartuig te lopen, want hier is bij de ontwikkeling speciaal rekening mee gehouden in de  maatvoering. 

TorpPlaza is uitermate geschikt als belegging

De opslagunits zijn goed verhuurbaar. Het bruto rendement wordt ingeschat op ca. 8% per jaar. Heeft u zelf geen huurder? Neem contact op met Jongewaard Heemskerk Makelaars voor de mogelijkheden. 

Het terrein rondom TorpPlaza wordt eveneens fraai aangelegd met o.a. openbare parkeerplaatsen en een afgesloten binnenruimte met elektrische toegangspoort. 

 

Installatie AAP